fbpx

Tag Archives: Smärtlindring

Smärtlindring med TENS

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) som tidigare kallades TNS används för smärtlindning. Vid TENS stimuleras smärtlindring genom svaga elektriska strömmar som överförs från en TENS-apparat via ledningar till plattor som placerats på kroppen. Man kan behandla både akuta och långvariga värktillstånd. Smärtlindringen brukar ofta vara upp till några timmar efter en behandling.