Senast reviderad: 2019-11-28

Integritetsspolicy

Vi som tillhandahåller sajten friskare-liv.se med namnet Friskare Liv är företaget Firma Torbjörn Bohman  org. nr 680315-6691. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses företaget.

Vi värnar om din personliga integritet.  Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Friskare Liv
c/o Firma Torbjörn Bohman
Kvarnvägen 10, 64650 Björnlunda.

info@friskare-liv.se
+ 46 760 500 352

Allmänt

När en person eller företag handlar från från vår webshop så lämnar man ifrån sig information om sig själv.  Namn, adress, e-postadress samt oftast telefonnummer eller mobilnummer. Vi behöver såklart även veta vilken produkt du ska handla.  Detta behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig samt för att du ska kunna betala.

Vill du betala med faktura så behöver vår samarbetspartner KLARNA ha ditt personnummer/organisationsnummer eller ditt kortnummer om du väljer att betala med kort. Läs mer under köpvillkor.

För att kunna leverera dina varor så behöver vi dela med oss av dina uppgifter till vår underleverantör samt deras fraktbolag.

Efter en att du fått dina varor kan det hända att vi skickar nyhetsbrev/informationsbrev eller erbjudanden till den e-postadress som du givit oss. I varje utskick kommer dock alltid en möjlighet för dig att säga nej till ytterligare utskick. Då kommer vi att respektera detta.

Efter ett köp har genomförts så händer det även att vi skickar ut e-post till dig där vi frågar dig om du vill recensera din köpupplevelse på vår webshop samt den produkt som du köpt.

Om du har kontakt med oss via e-post så hanterar vi dessa e-brev i systemet Gmail från Google.

Nedan kan du läsa mer utförligt hur vi hanterar dina uppgifter i respektive system.

Vilka system hamnar dina uppgifter i?

WooCommerce/Wordpress

Vi använder WooCommerce som är ett system för e-handel på plattformen WordPress.  Dessa är installerade på Oderland webbhotell.

När du handlar något i vår webshop så skapas en order i WooCommerce. Samtidigt skickar systemet en orderbekräftelse till den e-postadress som du angivit. Även vi själva får e-post med orderinformation.

I normala fall behåller via dina uppgifter i WooCommerce så länge som du är en aktiv kund och behåller uppgifterna i 7 år efter ditt senaste köp i enlighet med bokföringslagen för att kunna redovisa underlag för skattemyndigheten.

Gmail

Vi använder Google Gmail som verktyg för att hantera e-post.  Via adressen info@friskare-liv.se så hanterar vi frågor från dig som kund. Vi kan exempelvis behöva kommunicera med dig om en vara är slut i lager eller om leveransen av en vara är försenad.  När någon beställt en vara så får vi ett meddelande om detta via e-post.

Normalt sett raderar vi e-post innehållande personuppgifter efter 3 månader. Om vi behöver spara någon information så sparar vi den oftast i ett annat system, exempelvis WooCommerce.

Nyhetsbrev/informationsbrev – Mailchimp

För att hantera nyhetsbrev eller informationsbrev så använder vi Mailchimp.  Vid utskick av nyhetsbrev eller informationsbrev så kan man alltid tacka nej till ytterligare utskick genom att klicka längst ned i brevet.  Vi accepterar då detta.

Customer Reviews

Vi använder en plugin till wordpress och woocommerce som heter Customer Reviews för att skicka ut automatiska e-mail till dig som handlat där vi ber om en recension av oss som leverantör samt av den produkt som du köpt. Dessa e-mail har från adressen ‘feedback@cusrev.com’. Om du inte vill få fler e-postmeddelanden från Customer Reviews så kan du avprenumerera.

Klarna

Vi använder Klarna som betalningssystem. Har du frågor om hur de hanterar dina uppgifter så bör du kontakta dem.
Se även våra köpvillkor.

Vem kan vi komma att dela din information med?

För att kunna leverera din vara så kan vi behöver vi dela din information med våra underleverantörer samt deras fraktbolag.

Våra leverantörer får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som vi anger.

Vi lämnar aldrig dina uppgifter till någon annan utan ovan nämnda. Undantag görs om vi är tvingade av lagliga skäl eller domstolsbeslut.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i huvudsak inom EU/EES (det europeiska samarbetsområdet), men om vi t.ex. har en underleverantör eller samarbetspartner i ett land utanför EU/EES kan sådan överföring till land utanför EU/EES vara nödvändig. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Genom godkännandet av denna policy samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EU/EES.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information vi behandlar skyddas från obehöriga.

Vilka är dina rättigheter?

Med Dataskyddsförordningen (GDPR) har du följande rättigheter.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort*. Om du önskar information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig ska en sådan begäran skickas till info@friskare-liv.se. Om vi har svårt att styrka din identitet kan vi behöva be dig skicka in ett underskrivet brev av dig per post till vår postadress (se adress ovan).

Du kan även när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund antingen direkt genom information i utskicken eller till info@friskare-liv.se.

*)Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Cookies

För hantering av Cookies, se vår Cookies policy.

Förändringar & uppdateringar av denna Integritetsspolicy

Vid förändringar och uppdateringar av personuppgiftspolicyn publiceras de på denna sida.